Trenutno ne tražimo novih radnika, ali ako Vi dijelite naš cilj sa nama i hoćete da se pridružite našom timu, mi ćemo biti veoma zadovoljni da vidimo Vaš CV.

© 2021 — Sveucokoladi
Designed by Dmitrij D. Czarkoff.